Philodendron spiritus-sancti


Philodendron spiritus-sancti
หรืออีกชื่อคือ Philodendron Santa Leopoldina พบเฉพาะในบราซิลในรัฐ Espirito Santo ใกล้เมือง Domingos Martins สายพันธุ์นี้พบที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร อยู่ใกล้กับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงเหนือของรีโอเดจาเนโร

Philodendron spiritus-sancti เป็นเถาวัลย์ hemiepiphytic Hemiepiphytes ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่อาจเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์ที่ตกลงสู่พื้น หรือเป็นสายพันธุ์ที่เริ่มต้นจาก epiphyte แล้วปีนลงมาเพื่อหยั่งรากในดิน

ลักษณะ : ใบของ P. spiritus-sancti ก้านใบมีความยาวตั้งแต่ 35 ถึง 60 ซม. ปลายแหลม มีสีเขียวหม่นเข้ม และโดยทั่วไปจะมีความยาว 57 ถึง 63 ซม. กว้าง 11 ถึง 12.5 ซม.                                   ภาพฟอร์มโต (อ้างอิงจาก Instagram @toy.taniel)


วิธีการดูแล : สิ่งสำคัญคือการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงที่ในเรื่องความชื้นและอุณหภูมิ

ประเภทของดิน : โปร่งและระบายน้ำได้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการเน่าของราก ไม่ชอบดินเปียกแฉะเกินไป

แสงแดด : ส่องทางอ้อมเหมาะสมที่สุด แม้ว่าแสงแดดส่องถึงโดยตรงในช่วงเช้าตรู่ก็ไม่เป็นไร ใบของต้นไม้ต้องการแสงในปริมาณที่เหมาะสมจึงจะงอกงาม

ความชื้น : ชอบความชื้นจริงๆ 70% หรือมากกว่านั้น ให้อากาศชื้น หรือเก็บไว้ในส่วนที่ค่อนข้างชื้นของบ้าน

อุณหภูมิ : 18°C ถึง 25°C อย่าปล่อยให้เย็นหรือร้อนเกินไป พยายามรักษาสภาพแวดล้อมให้คงที่

สนใจสั่งซื้อ : https://thaiexoticgreenery.com/products/philodendron-spiritus-sancti-medium


Reference :
https://www.exoticrainforest.com
https://www.teakandterracotta.com