Philodendron Burle Marx Variegated

 


Philodendron Burle Marx
ตั้งชื่อตาม Roberto Burle Marx เป็นสถาปนิกคนแรกที่ใช้พืชพื้นเมืองในการออกแบบภูมิทัศน์สมัยใหม่ เป็นพืชในร่มที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน ตามที่มหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์กล่าวว่า ได้รับความนิยมในยุควิกตอเรีย เนื่องจากพืชเหล่านี้ปลูกและขยายพันธุ์ได้ง่าย และกำจัดสารพิษออกจากอากาศ

ลักษณะ : เป็นพืชจากตระกูล Araceae เป็นไม้พุ่มเตี้ย ใบรูปหัวใจทรงแคบ ลายด่างสวยงาม และพื้นผิวมันวาว

 
ประเภทของดิน : ดินที่ดีที่สุดสำหรับ Philodendron Burle Marx คือพีทมอส 100% หรือส่วนผสมของพีทและเพอร์ไลต์ ต้องมีดินที่ระบายน้ำได้ดี ดินประเภทนี้ช่วยให้น้ำส่วนเกินไหลผ่านกระถางต้นไม้ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำส่วนเกินสะสมในดิน เมื่อมีน้ำมากเกินไปในดินซึ่งจะขัดขวางไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปในราก เมื่อขาดออกซิเจนอาจทำให้รากเน่าได้ pH ของดินควรอยู่ระหว่าง 5.6 pH ถึง 6.5 pH ซึ่งหมายความว่าดินควรมีสภาพเป็นกรดหรือเป็นกรดอ่อนๆ

แสงแดด : Philodendron Burle Marx ต้องการแสงที่สว่างแต่โดยอ้อมเพื่อให้เจริญเติบโต สามารถอยู่ในที่แสงน้อยได้แต่จะไม่เติบโตอย่างที่ต้องการ หากได้รับแสงแดดโดยตรงจะทำให้เกิดรอยไหม้เกรียมสีดำบนใบได้ อย่างน้อยที่สุดแสงแดดจะทำให้ใบไม้เปลี่ยนสีและทำให้เป็นสีเหลือง สำหรับแสงทางอ้อมควรตั้ง บริเวณหน้าต่างที่หันไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออก

อุณหภูมิ : ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับ Philodendron Burle Marx คือ 64-79°F (18-26°C) หากอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 60°F (16°C) จะทำให้การเจริญเติบโตของพืชช้าลง หากอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 50F (10°C) พืชจะหยุดเติบโตโดยสิ้นเชิง

ความชื้น : ต้องการความชื้น 60% และมากกว่านั้นเพื่อการเจริญเติบโต พืช Philodendron Burle Marx เป็นพืชเขตร้อนที่มีต้นกำเนิดมาจากบราซิล ดังนั้นห้องที่พืชอาศัยอยู่จึงต้องเลียนแบบสภาพอากาศแบบเขตร้อน ความชื้นเป็นสิ่งสำคัญในการเจริญเติบโต มีวิธีง่ายๆหลายวิธีในการสร้างความชื้น ที่ง่ายที่สุดคือการใช้เครื่องทำความชื้น การพ่นละอองน้ำจากขวดสเปรย์ หรือวิธีถาดกรวด

สนใจสั่งซื้อ : https://thaiexoticgreenery.com/products/philodendron-burle-marx-variegatedReference :
https://plantophiles.com/plant-care/philodendron-burle-marx/