Anthurium Waterburyanum

 

Anthurium Waterburyanum มีถิ่นกำเนิดในเอกวาดอร์ หน้าวัวนี้มีใบนุ่ม ได้รับการตั้งชื่อว่า "Waterburyanum" ตามชื่อ Bette Waterburyanum นักสะสมดั้งเดิมของพืชแห่งนี้

ลักษณะ : หน้าวัว Waterburyanum มีใบยาวรูปไข่ที่มีเนื้อนุ่ม มีใบที่มีสีอ่อนถึงสีเขียวเข้ม โดยรวมสามารถเติบโตได้สูง 30 ถึง 40 ซม. เมื่อโตเต็มที่

 
ประเภทของดิน : ชอบอยู่ในดินที่มีค่า pH 5.5 ถึง 6.5 (มีความเป็นกรดเล็กน้อย) นอกจากนี้ยังต้องอยู่ในส่วนผสมของดินที่ระบายน้ำได้ดี ดังนั้นการสร้างดินผสมเพอร์ไลต์ เปลือกสน และพีทมอสในปริมาณที่เท่ากันจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

แสงแดด : พืชเมืองร้อนที่มักเติบโตภายใต้ร่มเงาของต้นไม้สูง จึงต้องอาศัยแสงแดดส่องทางอ้อมเพื่อให้เจริญเติบโตได้ดี สามารถวางไว้ใกล้หน้าต่างที่หันไปทางทิศใต้ แต่ต้องแน่ใจว่าอยู่ห่างจากหน้าต่างอย่างน้อยสองถึงสามฟุต เหตุผลก็คือแสงแดดที่ส่องจากหน้าต่างที่หันไปทางทิศใต้นั้นแรงเกินไปสำหรับต้นไม้ชนิดนี้

อุณหภูมิ : ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิตั้งแต่ 65 ° F ถึง 86 ° F (18 ° C - 32 ° C) ในฐานะที่เป็นพืชเมืองร้อน จะเติบโตได้ดีที่สุดในบริเวณที่อบอุ่นและมีความชื้นสูง

ความชื้น : ชอบที่จะมีความชื้นสูงระหว่าง 50-80 เปอร์เซ็นต์ สามารถรักษาระดับความชื้นนี้ได้โดยทำให้พืชอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง สามารถซื้อเครื่องทำความชื้นหรือวางถาดกรวดที่เต็มไปด้วยน้ำไว้ใต้พืชได้

สนใจสั่งซื้อ : https://thaiexoticgreenery.com/products/anthurium-waterburyanum?_pos=1&_sid=0012abf3a&_ss=rReference :
https://plantophiles.com/plant-care/anthurium-waterburyanum/