Anthurium Pedatum


Anthurium Pedatum เป็นไม้ใบที่สวยงามซึ่งสามารถพบได้ในป่าฝนเขตร้อน เกิดภายในโคลอมเบีย เทือกเขาแอนดีสตะวันตก เป็นที่รู้จักกันในนาม Anthurium Fortunatum G.S.Bunting และ Pothos Pedatus Kunth เช่นเดียวกับในตระกูล Araceae Juss และสกุล Anthurium Schott

ลักษณะ : พืชชนิดนี้ขึ้นชื่อในเรื่องใบที่แยกเป็นหลายแฉก มีลักษณะเหมือนใยแมงมุมที่สวยงาม
.

วิธีการดูแล : ต้องการการดูแลเพียงเล็กน้อย ไม่ยุ่งยาก

ประเภทของดิน : หน้าวัว Pedatum เติบโตได้ดีที่สุดในดินที่มีการระบายน้ำดีและมีปริมาณพีทสูง ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการลดการบีบอัดของดิน ส่งผลให้ดินมีความแข็งแรงและหล่อเลี้ยงได้ไปอีกนาน ส่วนผสมของพีทยังรับประกันการดูดซึมน้ำที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้พืชผลมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้พืชยังคงเติบโตต่อไปได้แม้ในสภาพอากาศหนาวเย็น ด้วยเหตุนี้ การเลือกดินที่ดูดซึมได้ดีมากจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพในระยะยาว

แสงแดด : ไม่ต้องการแสงทางอ้อมที่สว่างมาก จะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีแสงกระจาย หมายความว่าพืชส่วนใหญ่จะอยู่ในอาคารและอยู่ห่างจากหน้าต่างด้านทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแสงในบ้านที่มีปริมาณน้อยถึงปานกลางจึงเพียงพอต่อความต้องการของ Anthurium Pedatum

อุณหภูมิ : Anthurium Pedatum ไม่ใช่พืชที่ต้องการความร้อนมาก อุณหภูมิระหว่าง 70-90 องศาฟาเรนไฮต์ถือว่าเหมาะสมที่สุด (21-32 องศาเซลเซียส)

ความชื้น : Anthurium Pedatum ถือเป็นพืชที่จู้จี้จุกจิกเมื่อพูดถึงระดับความชื้น เพื่อการดูแลที่เหมาะสม แนะนำให้ใช้ความชื้นในครัวเรือนปานกลางถึงสูงกว่า ซึ่งความชื้นที่เหมาะสมจะเป็นช่วง 40% ถึง 65% ลองใช้เครื่องทำความชื้นหากไม่สามารถทำซ้ำได้ตามธรรมชาติ

สนใจสั่งซื้อ : https://thaiexoticgreenery.com/products/anthurium-pedatum


Reference :
https://plantophiles.com/plant-care/anthurium-pedatum/#Soil