Anthurium arisaemoides

Descripción no disponible.

Anthurium arisaemoides พบได้ที่ประเทศเอกวาดอร์ (เมือง Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe) ไปจนถึงประเทศเปรู (เมือง Loreto) ที่ความสูง 300-2,000 เมตร ในป่าชื้นเขตร้อนและโซนป่าฝนเขตร้อน พืชชนิดนี้มักเติบโตบนดินเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือบางครั้งที่โคนต้นไม้ในตะไคร่น้ำ

ลักษณะ : เป็นไม้หายาก อยู่ในหมวด Dactyllophyllium และเป็นไม้ล้มลุกที่เขียวชอุ่มตลอดปี มีก้านใบรูปตัว D หรือแบนราบ ใบจะแยกเป็นสามส่วน ลักษณะนูนและแตกลายได้ชัดเจนมาก มีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม

                          Descripción no disponible.   Descripción no disponible.

วิธีการดูแล : รดน้ำตามความเหมาะสม เมื่อดินด้านบนประมาณ 2 นิ้วเริ่มแห้ง

ประเภทของดิน : ดินร่วนที่มีการระบายน้ำได้ดี เพื่อป้องกันรากเน่า วิธีเพิ่มการระบายน้ำให้เพิ่มพีทมอสเล็กน้อยลงในดิน ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศสู่ดินและออกซิเจนจะไปถึงรากมากขึ้นทำให้ต้นไม้แข็งแรง

สำหรับค่า pH ของดิน พืชชนิดนี้ชอบดินที่เป็นกลางโดยมีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.6 – 7.3 ถ้าดินที่มีสภาพเป็นกรด ให้ใส่หินปูนลงไปเพื่อเพิ่ม pH และถ้าดินเป็นด่างให้ใส่ปุ๋ยหมักเพื่อลด pH ลง

แสงแดด : ปานกลาง สามารถเติบโตได้ในที่แสงน้อย แต่อัตราการเติบโตจะช้าลงเนื่องจากการสังเคราะห์แสงช้าลง ด้วยธรรมชาติที่ปรับตัวได้จึงสามารถวางต้นไม้ชนิดนี้ได้เกือบทุกที่ในบ้าน หากปลูกไว้ใกล้หน้าต่างด้านทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกจะเติบโตได้ดี และควรหมุนต้นไม้ทุกวันในจุดที่โดนแสงเพื่อให้ทุกส่วนได้รับแสงที่เท่ากัน ป้องกันด้านใดด้านหนึ่งเหี่ยวเฉา

อุณหภูมิ : 15°C ถึง 25°C.

ความชื้น : 80%

 

Reference : 

http://powo.science.kew.org

 http://gardeningit.com